Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu z poľnohospodárskeho (lesného) fondu