Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla a orientačného čísla