Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta