Žiadosť o uzavretie manželstva – na inom vhodnom mieste