Žiadosť o úľavu na dani za užívanie trvale vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu ŤZP