Žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti životného jubilea