Žiadosť o slávnostné prijatie manželov - Zlatá svadba, diamantová svadba