Žiadosť o prednostné uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto - rodný list