Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov