Žiadosť o povolenie na vjazd motorového vozidla na Národnú ulicu v Žiline