Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi