Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu