Žiadosť o neurčenie súpisného čísla (sklad, hosp. budova, garáž, chatka) - vedľajšie stavby k hlavnej budove