Všeobecné záväzné nariadenie č.12/2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č.305/2005 Z.z.