Súhlas so spracovaním osobných údajov - denný stacionár