Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na účely poskytovania prepravnej služby