potvrdenie na účely pridelenia mestského nájomného bytu/opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy