Poplatok za komunálny odpad - právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ (žiadosť o zmenu korešpondenčnej adresy)