Poplatok za komunálny odpad - fyzická osoba (žiadosť o vrátanie preplatku)