Podnet na výrub, orezanie drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina