Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov - Jubilanti