Pešia zóna - tlačivo T10 (zásobovanie (50 eur za deň))