Pešia zóna - tlačivo T07 (zasobovanie (350 eur za rok))