Pešia zóna - tlačivo T04 (vlastník nehnuteľnosti bez PM)