Pešia zóna - tlačivo T03 (trvalý pobyt a vlastník nehnuteľnosti s PM)