Pešia zóna - tlačivo T01 (zásobovanie (20 eur za deň))