Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálny odpad - fyzická osoba (maloletí do 18 r.)