Oznámenie o zriadení prevádzkarne na území mesta Žilina/ o zmene všeobecného prevádzkového času