Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne v meste Žilina