Oznámenie k dani za ubytovanie (tzv. registračný list)