Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ