Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2