Metodická pomôcka k určeniu ceny pozemkov v meste Žilina do výmery 50 m2