Dočasné obmedzenia na žilinských cestách a chodníkoch v dôsledku výmeny existujúcich rozvodov tepla a zmeny média z parného na horúcovodné

close-up-hand-turning-up-heaterclose-up-hand-turning-up-heater
Mesto Žilina informuje občanov, že od marca do októbra tohto roka sa plánuje na sídlisku Hliny realizovať výmena existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Výmena si vyžiada aj terénne práce, preto budú niektoré úseky ulíc rozkopané. Plánovaná tretia etapa výmeny horúcovodov v Žiline bude rozdelená do dvoch častí. Prvá sa dotkne ulíc Jarná, Saleziánska, Lichardova, Antona Bernoláka, Nešporova, Juraja Fándlyho a Dolné Rudiny. V druhej časti sa bude pracovať v uliciach Mostná, Tomáša Ružičku, Puškinova, Antona Bernoláka, Čajakova, Juraja Fándlyho a Lichardova. V súvislosti s výstavbou nového horúcovodu je potrebný aj výrub a orez drevín, nakoľko boli v minulosti tieto stromy vysadené v ochrannom pásme parovodu. Výrub sa bude realizovať od polovice februára. Prevádzkovateľ má právo a povinnosť v zmysle zákona o tepelnej energetike odstraňovať a okliesňovať na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení. Po výmene rozvodov dôjde k zníženiu strát o 10 až 15 %. Menšie straty na rozvodoch znamenajú menej vyrobenej tepelnej energie, nižšiu spotrebu paliva, menej emisií a lepšie ovzdušie. Realizátor MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina sa dotknutým obyvateľom sídliska Hliny ospravedlňuje a žiada o trpezlivosť a pochopenie pri obmedzeniach súvisiacich s výmenou rozvodov tepla. V galérii nájdete mapu dotknutých ulíc. Ulice vyznačené modrou farbou (Dolné Rudiny, Saleziánska, Jarná, Alexandra Rudnaya, Nešporova) sa budú realizovať v termíne od marca 2023 do júla 2023. Ulice vyznačené červenou farbou (Mostná, Tomáša Ružičku, Puškinova, Antona Bernoláka, Čajakova, Juraja Fándlyho, Lichardova) sa budú realizovať v termíne od júna 2023 do septembra 2023.