Do práce na bicykli vyrazia Žilinčania opäť v júni, prihlasovanie do súťaže je už spustené

Do prace na bicykli 2021_posterDo prace na bicykli 2021_poster

Obľúbená celonárodná kampaň Do práce na bicykli, do ktorej sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, sa uskutoční aj v tomto roku. Na svoje bicykle nasadnú i Žilinčania, ktorí sa od 1. apríla do 7. júna 2021 v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Celonárodná súťaž sa uskutoční v termíne od 1. do 30. júna 2021.

Hlavnými cieľmi obľúbenej aktivity je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v meste. Okrem toho chce kampaň motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

„Som veľkým fanúšikom všetkých aktivít na podporu bezemisnej mobility v našich mestách. Teší ma, že sa Žilina opäť zapojí do kampane Do práce na bicykli, kde dosahujeme z roka na rok výborné výsledky. Okrem toho, že môžeme urobiť veľa dobrého pre svoje zdravie, podpora cyklistickej dopravy má aj širší rozmer. Kampaň sa vlani uskutočnila vo viacerých mestách a určitá časť obyvateľov začala dokázateľne častejšie používať bicykel. Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia verejného priestoru, vrátane motoristov. Pozitívne je, samozrejme, aj to, že alternatívna preprava prostredníctvom bicyklov či kolobežiek má v Žiline stále viac priaznivcov,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Súťaž Do práce na bicykli je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a celý jún budú dochádzať do práce na bicykli. Výsledky sa zapisujú do registračného systému na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Registrovaní súťažiaci zabojujú aj o atraktívne ceny, ktoré pripravili partneri súťaže. Účasťou v kampani môžu pomôcť aj svojim mestám a obciam, v ktorých žijú. Zo samospráv, ktoré dokážu namotivovať vo svojom meste viac ako 100 účastníkov, aby sa zapojili do kampane, vylosujú organizátori troch víťazov unikátnych cyklostojísk pre bicykle.

Cyklisti v Žiline budú mať možnosť využívať cyklotrasy v meste a turistické cyklotrasy, ktoré sa nachádzajú mimo intravilánu mesta, najmä v oblasti vodného toku rieky Váh. Okrem vyhodnotenia súťaže na národnej úrovni, mesto pripraví, tak ako po minulé roky, aj hodnotenie v rámci tímov, ktoré sú zapísané k mestu Žilina. Súťaží sa v dvoch kategóriách, a to tím s najvyšším počtom najazdených kilometrov a tím s najvyšším počtom jázd. V rámci bonusovej kategórie bude vyžrebovaný a získa hodnotnú cenu jeden z účastníkov, ktorí najazdili aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov na bicykli.

Celoslovenskej kampane Do práce na bicykli sa vlani zúčastnilo dovedna 85 miest a obcí, pričom bicyklom sa do zamestnania prepravovalo počas septembra 2 553 tímov a 8 392 registrovaných účastníkov. Každý súťažiaci najazdil v priemere vyše 110 kilometrov. V Žiline v rámci uvedenej aktivity využilo vlani bicykel na prepravu do práce 143 súťažných tímov, ktoré tvorilo 485 zamestnancov žilinských firiem a organizácií.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže na celoslovenskej úrovni je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Lokálnym koordinátorom súťaže pre mesto Žilina je Ľuboš Slebodník z referátu mobility na Mestskom úrade v Žiline, tel. č.: 041/70 63 116, e-mail: lubos.slebodnik@zilina.sk.

Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže nájdete na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.