Dnes večer zhasne na 30 minút verejné osvetlenie. Žilina sa pridáva k protestnej iniciatíve

Metal lamppost in the countryside during a foggy gloomy dayMetal lamppost in the countryside during a foggy gloomy day
Žilina sa zapája do celoslovenskej iniciatívy a demonštratívne na znak nespokojnosti samospráv zhasne dnes časť verejného osvetlenia. K vypnutiu lámp v uliciach mesta dôjde v čase medzi 19.00 až 19.30 hod. Ide o reakciu na vážnu situáciu v mestách a obciach, ktoré zápasia s vysokými cenami energií a nedočkajú sa akejkoľvek podpory či pomoci od vlády. Celoslovenskú protestnú akciu „Mestám a obciam zhasína nádej“ schválilo i Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Jej zámerom je poukázať na súčasnú, mimoriadne vážnu situáciu v samospráve súvisiacu s nárastom cien energií a upozorniť na stav, ktorý hrozí, keď vláda tieto problémy nerieši. Dopad energetickej krízy je podľa žilinského primátora tak vážny, že je reálne ohrozené ďalšie fungovanie samospráv. „Súčasná energetická kríza výrazne zasahuje do efektívneho fungovania slovenských samospráv vzhľadom na to, že opatrenia, ktoré samosprávy realizujú, nepostačujú, aby vykompenzovali zvýšenú potrebu financovať zvýšené náklady na elektriku, plyn a teplo. Očakávame, že štát bude oveľa rýchlejšie, jasnejšie a zrozumiteľnejšie reagovať a kompenzovať potrebné výpadky,“ vysvetlil Peter Fiabáne. Protestná akcia má podľa neho za cieľ nielen informovať verejnosť o súčasnom stave, ale má byť apelom vláde a príslušným ministerstvám, aby urýchlene konali. „Aby tie prezentované a deklarované formy podpory boli jasnejšie a zrozumiteľnejšie. Aby sa mestá a obce vedeli zariadiť a nastaviť svoje fungovanie na najbližšie týždne a mesiace,“ doplnil primátor Žiliny. V Žiline dôjde k vypnutiu časti verejného osvetlenia v čase od 19.00 do 19.30 hod., pričom križovatky a priechody pre chodcov ostanú, z dôvodu bezpečnosti, riadne osvetlené.