Dňa 21. októbra vstupuje do platnosti nové VZN č.13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

ParkovanieParkovanie

Mesto Žilina informuje, že dňa 21. októbra 2023 vstupuje do platnosti nové všeobecné záväzne nariadenie č.13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré nahrádza v súčasnosti platné VZN č.6/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Žilina.

Hlavné zmeny sa týkajú doplnenia ulíc v pásmach regulovaného parkovania, rozšírenia možností zakúpenia rezidentskej parkovacej karty pre rodinných príslušníkov osoby s ŤZP, ktorí žijú s touto osobou v jednej domácnosti a tarify pri zakúpení návštevníckeho parkovného formou SMS. Cena SMS sa znižuje na základe úspešných rokovaní mesta Žilina s dodávateľom tejto služby, čím samospráva docielila zrovnanie cenových hladín všetkých troch možností úhrady (parkovací automat, SMS, mobilná aplikácia).

Táto zmena tarify dáva návštevníkom možnosť rozhodnúť sa pre využitie tej formy úhrady, ktorá je pre nich pohodlnejšia a nielen lacnejšia.

VZN č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Žilina | Žilina (zilina.sk)