Diviaky na sídlisku Hájik sú dlhodobý problém, mesto pripravilo niekoľko riešení

Ilustračná fotoIlustračná foto

Návrh dlhodobých riešení na zamedzenie pohybu diviačej zveri v Žiline na žilinskom sídlisku Hájik a v iných lokalitách mesta je cieľom krokov, ktoré navrhuje a bude realizovať žilinská samospráva. Z dôvodu riešenia týchto problémov vznikla na mestskom úrade pracovná skupina tvorená zástupcami mesta, odborníkmi na problematiku, poľovníkmi i mestskými policajtami. Krátkodobé riešenia spočívajú vo fyzickej eliminácii zveri, čistení kontajnerových stojísk, porastov, krovín, dlhodobé v kompletnej výmene kontajnerov za špeciálne, do ktorých nemá zver prístup.

Problém s výskytom lesnej zveri v lokalitách blízkych lesov a pasienkov je problémom viacerých miest a obcí na Slovensku. Riešiť túto situáciu nie je jednoduché, a to aj vzhľadom na to, že zver sa množí a jej pohyb je nekontrolovateľný. Niektoré diviaky dokážu za noc premigrovať aj 40 kilometrov.

Výskyt zveri v okolí ľudských obydlí sa tiež spája s nedostatkom potravy, ktorú tam zvyknú vyhľadávať. Diviaky lákajú odpadky, potraviny, ale aj vôňa jedla z kuchýň. Mesto preto pripomína občanom, aby pri smetných nádobách nenechávali voľne položený kuchynský odpad. V pláne mesta je postupne vymeniť všetky problematické kontajnery na sídlisku Hájik za špeciálne, ktoré zamedzia k ľahkému prístupu divých zvierat k odpadkom.

Pracovná skupina skonštatovala, že dôležitým faktorom pre obmedzenie pohybu diviačej zveri je tiež likvidácia prirodzených úkrytov či pravidelné čistenie porastov a kríkov. Samospráva pravidelne komunikuje aj s miestnym poľovným združením OZ HUBERTUS. Rokovania prebiehali i v mesiaci jún, kedy samospráva spolu s poľovným združením hľadala riešenia a možnosti obmedzenia výskytu diviakov, ich odchytu či regulovaného odstrelu.

Pohyb divých zvierat najmä v častiach mesta v blízkosti lesov nie je podľa odborníkov ničím neobvyklým. Mnohé mestá sa rozširujú do oblastí, ktoré boli donedávna prirodzeným prostredím pre zver, čo im narúša ich životné prostredie. Odborníci odporúčajú zachovať sa pri priamom kontakte s divou zverou pokojne. Zver netreba plašiť, dôležité je hľadieť periférne mimo, nie priamo do očí, čo môže divá zver vyhodnotiť ako ohrozenie. Agresia je obvyklá predovšetkým u samice s mláďatami či u samca v dobe párenia.