Distribúcia štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu pokračuje v Žiline aj v roku 2021

recycling-basket-kitchen-tablerecycling-basket-kitchen-table

Mesto Žilina pokračuje aj v novom roku v distribúcii štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia panelákov a bytových domov v meste podľa harmonogramu. Balíček, ktoré pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu.

Štartovacie balíčky sú k dispozícii v areáli Mestskej krytej plavárne Žilina (ul. Vysokoškolákov 8, vchod na kúpalisko – z boku areálu pri predajni Farby-laky) v pracovných dňoch od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Novoročné termíny odovzdávania začínajú 11. januára sídliskom Vlčince, od 18. januára pokračujú Solinky, od 25. januára Bôrik a od 27. januára Staré mesto. Organizácia je podľa jednotlivých ulíc vždy počas pracovného týždňa, pričom sobota je vždy vyčlenená pre tých obyvateľov, ktorí nemohli prísť v pracovných dňoch. Zhromažďovaniu ľudí a tvoreniu radov možno predísť tým, že obyvatelia bytových domov vyšlú na prebratie štartovacích balíčkov svojich zástupcov za bytovku či vchod. Domových dôverníkov, ktorí sa prihlásili na odber balíčkov, bude samospráva priebežne kontaktovať.

Povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad majú všetky mestá a obce na Slovensku od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie. Kuchynský bioodpad tvorí až polovicu komunálneho odpadu, z ktorého viac ako 60 % na Slovensku skládkujeme. Vďaka správnemu a zodpovednému triedeniu sa znižuje množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach.

Vytriedený kuchynský bioodpad budú môcť Žilinčania vyhadzovať do špeciálnych kontajnerov, na tento účel bude do konca tohto roka v meste rozmiestnených 100 kusov, v roku 2021 ďalších 200 kusov. Využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne. Potrebné je preto využívať výlučne biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré je možné si zakúpiť v predajniach drogérie. Bežné plastové vrecká je zakázané používať, keďže kuchynský bioodpad znehodnocujú a napokon skončí na skládke zmiešaného komunálneho odpadu tak, ako tomu bolo doposiaľ. Vytriedený bioodpad z mesta sa bude dvakrát týždenne odvážať do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. V prvom kroku sa z neho zneutralizujú škodlivé látky a následne pripraví prírodný kompost, plný výživy a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej skvalitnenie.

Triediť kuchynský bioodpad budú aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch v Žiline. Avšak je tu jeden rozdiel oproti triedeniu odpadu v paneláku. Obyvatelia rodinných domov môžu na veľkú časť svojho kuchynského bioodpadu aj naďalej využívať kompostér vo svojej záhrade.

HARMONOGRAM ODOVZDÁVANIA ŠTARTOVACÍCH BALÍČKOV PRE PANELÁKY A BYTOVÉ DOMY V ROKU 2021:

UPOZORNENIE: Z dôvodu prijatých protiepidemiologických nariadení spolu so zákazom vychádzania nebude v sobotu 19. decembra dostupná výdajňa štartovacích balíčkov na Mestskej krytej plavárni v Žiline podľa avizovaného harmonogramu.

Vlčince:

 • Vlčince I, II – 11. 1. 2021
 • Vlčince I, II – 12. 1. 2021
 • Vlčince III – 13. 1. 2021
 • Vlčince III – 14. 1. 2021
 • Vlčince IV – 15. 1. 2021
 • Vlčince – 16. 1. 2021 (tí, čo nestihli prísť cez týždeň)

Solinky:

 • Ulice písmeno B, C – 18. 1. 2021
 • Ulice písmeno D, G – 19. 1. 2021
 • Ulice písmeno J, L – 20. 1. 2021
 • Ulice písmeno O, P – 21. 1. 2021
 • Ulice písmeno S – Z – 22. 1. 2021
 • Solinky – 23. 1. 2021 (tí, čo nestihli prísť cez týždeň)

Bôrik:

 • Ulice od písmena A po M – 25. 1. 2021
 • Ulice od písmena N po Z – 26. 1. 2021
 • Bôrik – 30. 1. 2021 (tí, čo nestihli prísť cez týždeň)

Staré mesto:

 • Ulice od písmena A po J – 27. 1. 2021
 • Ulice od písmena K po N – 28. 1. 2021
 • Ulice od písmena O po Z – 29. 1. 2021
 • Staré mesto – 30. 1. 2021 (tí, čo nestihli prísť cez týždeň)

PRAKTICKÉ RADY PRI TRIEDENÍ KUCHYNSKÉHO BIOODPADU

Pre obyvateľov panelákov:

• Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).

• Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Pre obyvateľov rodinných domov:

• Naďalej vyhadzovať do kompostéra vo svojej záhrade môžu: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, zvierací trus.

• Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).

• Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje (je možné ich odovzdať na zberný dvor alebo na Slovnaft čerpacej stanici), zvyšky jedla v obaloch (obaly je potrebné triediť), mŕtve telá zvierat, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Bližšie informácie k téme vám poskytnú na Mestskom úrade v Žiline – Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat:Ing. Veronika Hreusová, tel. č: 041/70 63 231.