Distribúcia štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu pokračuje od 26. apríla

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina bude od pondelka 26. apríla pokračovať v distribúcii štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia panelákov a bytových domov v meste podľa harmonogramu. Balíček, ktorý pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu. Z dôvodu protipademických opatrení spojených so zákazom vychádzania bola distribúcia štartovacích balíčkov, ktorá začala už v minulom roku, prerušená od januára. Pred Vianocami mesto rozdalo štartovacie balíčky určené k triedeniu kuchynského bioodpadu obyvateľom sídliska Hájik a Hliny I – VIII. Od 26. apríla do 14. mája sa podľa rozpisu rozdávajú balíčky obyvateľom Vlčiniec, Soliniek a tým, ktorí bývajú na Bôriku a v Starom meste. Termín od 17. do 22. mája je určený pre všetkých, ktorí si nestihli vyzdvihnúť štartovací balíček v riadnom termíne. Platí to nielen pre obyvateľov Vlčiniec, Soliniek, Bôrika a Starého mesta, ale aj pre ľudí z Hájika a Hlín I – VIII, ktorí nestihli svoj termín pred Vianocami. Štartovacie balíčky sú k dispozícii v areáli Mestskej krytej plavárne Žilina (ul. Vysokoškolákov 8, vchod na kúpalisko, z boku areálu pri predajni Farby-laky) v pracovných dňoch od 14.00 do 18.00 hod. Výdaj balíčkov od 17. do 22. mája pre všetkých, ktorí si nestihli vyzdvihnúť štartovací balíček v riadnom termíne, bude k dispozícii v čase od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 22. mája od 9.00 do 12.00 hod. Zhromažďovaniu ľudí a tvoreniu radov možno predísť tým, že obyvatelia bytových domov vyšlú na prebratie štartovacích balíčkov svojich zástupcov za bytovku či vchod. Štartovací balíček si môžu vyzdvihnúť domácnosti žijúce v paneláku a bytových domoch v Žiline. Balíček nie je určený pre rodinné domy, ktoré majú viac miesta aj možností, ako kuchynský odpad triediť. Obyvatelia rodinných domov dostali v minulosti od mesta kompostéry, ktoré sa z časti môžu využívať aj na likvidáciu kuchynského biodopadu. Povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad majú všetky mestá a obce na Slovensku od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie. Kuchynský bioodpad tvorí až polovicu komunálneho odpadu, z ktorého viac ako 60 % na Slovensku skládkujeme. Vďaka správnemu a zodpovednému triedeniu sa znižuje množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Vytriedený kuchynský bioodpad môžu Žilinčania vyhadzovať do špeciálnych kontajnerov, do konca minulého roka ich bolo v meste rozmiestnených 100 kusov a distribúciu ďalších samospráva plánuje. Za prvý týždeň od rozmiestnenia kontajnerov na kuchynský bioodpad sa podarilo Žilinčanom vyzbierať skoro tri tony bioodpadu, do dnešného dňa to je celkom 165 ton. Využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne. Potrebné je preto využívať výlučne biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré je možné si zakúpiť v predajniach drogérie. Bežné plastové vrecká je zakázané používať, keďže kuchynský bioodpad znehodnocujú a napokon skončí na skládke zmiešaného komunálneho odpadu tak, ako tomu bolo doposiaľ. Vytriedený bioodpad z mesta sa dvakrát týždenne odváža do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. V prvom kroku sa z neho zneutralizujú škodlivé látky a následne pripraví prírodný kompost, plný výživy a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej skvalitnenie. Triediť kuchynský bioodpad môžu aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch v Žiline. Avšak je tu jeden rozdiel oproti triedeniu odpadu v paneláku. Obyvatelia rodinných domov na veľkú časť svojho kuchynského bioodpadu môžu aj naďalej využívať kompostér vo svojej záhrade. PRAKTICKÉ RADY PRI TRIEDENÍ KUCHYNSKÉHO BIOODPADU Pre obyvateľov panelákov:
  • Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).
  • Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).
Pre obyvateľov rodinných domov:
  • Naďalej vyhadzovať do kompostéra vo svojej záhrade môžu: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, zvierací trus.
  • Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).
  • Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje (je možné ich odovzdať na zberný dvor alebo na Slovnaft čerpacej stanici), zvyšky jedla v obaloch (obaly je potrebné triediť), mŕtve telá zvierat, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).