Detské jasle na Puškinovej ulici oznamujú voľné miesta

jaslejasle

Mesto Žilina informuje rodičov, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do jaslí, že Detské jasle na Puškinovej ulici oznamujú voľné miesta pre deti do 3 rokov s nástupom možným ihneď.

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje komplexnú celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie. Podmienkou pre prijatie dieťaťa do zariadenia je podanie písomnej žiadosti. Tlačivá žiadosti nájdete v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline a na internetovej stránke mesta Žilina. Vyplnenú žiadosť môžete odovzdať osobne do klientskeho centra alebo zaslať poštou či e-mailom v priebehu celého kalendárneho roka.

O prijatie dieťaťa do jasličiek je možné požiadať v priebehu celého roka, najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Dieťa (už aj ako trojročné) potom môže navštevovať jasličky celý školský rok až do doby nástupu do materskej školy. Podmienkou však je, aby malo dieťa v čase nástupu do jasličiek menej ako 3 roky.

Viac informácií nájdete aj na: www.zilina.sk/zivot-v-meste/socialna-pomoc/tlaciva/alebo osobne v klientskom centre, telefonicky: +421 41 70 63 503, e-mailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk.