Deň Zeme v Žiline

Vo štvrtok 2. mája sa v parku v Závodí konalo podujatie pri príležitosti nedávneho medzinárodného sviatku Deň Zeme.

Na deti čakali zábavno-edukačné aktivity, ktoré zorganizovali zamestnanci z odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina. Žiaci sa naučili viac o triedení a kompostovaní odpadu, dokonca určovať dreviny a vypočuli si aj zaujímavú prednášku o včelách.

Deň Zeme – mládeže mesta Žilina

Spolu 120 žiakov 8. a 9. ročníka zo ZŠ Hájik a ZŠ Závodie sa zúčastnilo akcie na podporu Dňa Zeme. Vyzbierali odpadky z lokality Hájik slnečné schody a okolité lesíky. Mesto Žilina im zabezpečilo ochranné pomôcky ako vrecia a metly. Spoločný čas pri zbere si užili, nadviazali nové kamarátstva a vychutnali si slnečný deň vonku.