„Dedičstvo ži!“. Žilinská radnica bude tento rok na Slovensku hostiť otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva

plagát DEKD 2023plagát DEKD 2023
September v Žiline bude oslavou bohatstva a kultúrnej rozmanitosti Európy. Obľúbené podujatie otváracieho ceremoniálu bude tento rok na Slovensku hostiť mesto Žilina. Celoeurópskou témou pre tohtoročné Dni európskeho kultúrneho dedičstva je „Living heritage!“, v preklade „Dedičstvo ži!“. Hostiteľom podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 je mesto Žilina. Otvárací ceremoniál sa bude konať 8. septembra na Mariánskom námestí. Návštevníci sa môžu tešiť na pestrý kultúrny program. Po úvodných príhovoroch pani ministerky kultúry  Silvie Hroncovej, pána primátora Žiliny Petra Fiabáne a pani predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, je pripravené hudobné vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy L. Árvaya – vystúpi talentovaná flautistka Karolína Valentovičová a šikovný huslista Michal Kovačech. Predvedie sa aj jazzovo folklórne zoskupenie Topoľana, ktoré prezentuje slovenský folklór v súčasnom prevedení. Tradičné zvuky zakomponované do modernej elektronickej hudby si v špeciálnom sete pripraví žilinský DJ Wutoku. Záver otváracieho ceremoniálu bude patriť známej kapele Billy Barman, v zoskupení s dievčatami zo SĽUK-u. Primátor mesta Žilina, Peter Fiabáne, v súvislosti s týmito dňami, uvádza: „Dni európskeho kultúrneho dedičstva predstavujú významnú časť našej histórie a identity. Sú každoročným podujatím, ktorého cieľom je pripomínať význam kultúrneho dedičstva v spoločnosti a propagovať jeho ochranu a zachovávanie. Oceňujem, že tohtoročný úvodný ceremoniál bude usporiadaný práve v Žiline.“ V priebehu podujatia bude zároveň verejnosti a návštevníkom sprístupnených viacero pamiatok, ktoré sú po zvyšok roka zvyčajne nedostupné. Počas celého septembra budú prebiehať semináre, prednášky, výstavy, súťaže, hry či turistické aktivity, súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami. Okrem spomenutého bude súčasťou programu aj odborná konferencia v Rosenfeldovom paláci a dve výstavy venované významnému žilinskému architektovi Ferdinandovi Čapkovi a priemyselníkovi Rudolfovi Krupcovi. Bez povšimnutia neostanú ani žilinské dominanty a pamiatky. Počas celého dňa bude prebiehať viacero komentovaných prehliadok Rosenfeldovho paláca, Kostola obrátenia Sv. Pavla, Domu umenia Fatra, Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera a Burianovej veže. V priebehu septembra sú plánované aj iné podujatia, ktoré sú súčasťou mesiaca Dni európskeho kultúrneho dedičstva. 23. septembra o 16 hod. sa bude konať Monumentálna jazda, komentovaná prehliadka umenia v architektúre a navyše vo verejnom priestore na bicykli a 20. septembra o 18 hod. na Mariánskom námestí bude pešia prehliadka epigrafických nápisov vo verejnom priestore. Večerné prehliadky Burianovej veže sú pripravené na 14. septembra.