Ďalšie stretnutia s občanmi sa uskutočnia v Bytčici, Trnovom, Bánovej a Závodí

mestomesto
Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavíta vedenie mesta Žiliny opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány.    Ďalšie zo série stretnutí, ktoré sú naplánované do polovice júna, sa uskutočnia v týchto termínoch:
  • Bytčica, 30. 5. o 17.00 hod., Denné centrum, Dlhá 1
  • Trnové, 1. 6. o 17.00 hod., Kultúrny dom Trnové
  • Bánová, 2. 6. o 17.00 hod., veľká chodba na prízemí Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8
  • Závodie, 3. 6. o 17.00 hod., v priestoroch školskej jedálne na Školskej ulici 49
O termínoch a miestach ďalších stretnutí budeme informovať tradičnými spôsobmi, sledovať ich občania môžu prostredníctvom internetovej stránky, sociálnych sietí či Radničných novín. „Som veľmi rád, že po dlhej dobe, kedy nám pandemické opatrenia znemožnili konať hromadné podujatia, sa opäť s kolegami z mestského úradu vrátime k tradičnému formátu stretnutí s občanmi. Pri všetkých aktivitách, ktoré sa týkajú rozvoja Žiliny sa usilujeme vždy, keď je to možné, zapájať do procesu pripomienkovania aj širokú verejnosť a občanov. Máme odozvy, že práve tento formát osobných stretnutí je občanmi preferovaný a radi naň prídu. Srdečne teda pozývam všetkých Žilinčanov,“ povedal primátor Peter Fiabáne.