Cyklotrasa na Bulvári sa presúva na vozovku

BulvárBulvár

Žilinská samospráva chce zmenou organizácie dopravy na Bulvári zlepšiť komfort cyklistov i chodcov. Počas desiatich rokov sa v tejto lokalite rozšírili letné terasy prevádzok, začali pribúdať aj cyklisti a neraz dochádzalo ku nebezpečným kolíziám. Mesto sa preto rozhodlo cyklotrasu premiestniť do jazdného pruhu vozidiel. Minulý týždeň sa začalo odstraňovať pôvodné dopravné značenie a postupne sa vyznačí aj nový cyklokoridor.

Spoločný chodník s vyznačenými jednosmernými cyklopruhmi vznikol na Bulvári v roku 2011. Oddelená prevádzka pre chodcov a cyklistov mala efektívne riešiť využitie širokého chodníka a umožniť presun obom skupinám bez vzájomného obmedzovania. O niekoľko rokov neskôr sa tu však objavili aj letné terasy nových prevádzok, ktoré začali prekážať najmä chodcom. Chodník využívalo aj čoraz viac cyklistov, čím sa výrazne znížil komfort a neraz dochádzalo aj k nebezpečným kolíziám medzi zástupcami z oboch skupín účastníkov premávky.

„Cyklochodník na Bulvári spoločne využívali cyklisti a chodci viac ako desať rokov. Kým na začiatku bola takáto prevádzka bez problémov, nárast počtu cyklistov a terás prevádzok kaviarní a reštaurácii situáciu skomplikovali. Po dôkladnom zvážení samospráva pristúpila k zrušeniu spoločného chodníka pre obe skupiny. Nový cyklokoridor bude vyznačený priamo v jazdnom pruhu pre vozidlá na základe spracovaného projektu zmeny organizácie dopravy. Maximálna rýchlosť sa v tomto úseku obmedzí na 30 kilometrov za hodinu, čo má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov premávky,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne.

Pripravené riešenie cyklotrasy na Bulvári je dočasné. Mesto plánuje v roku 2025 rekonštruovať chodníky a cesty v tejto lokalite. Okrem vyznačenia parkovacích miest bude súčasťou plnohodnotné umiestnenie cyklistov v dopravnom priestore. Úlohu automatických spomaľovačov dopravy by mali plniť zvýšené priechody pre chodcov.