Čo sa deje s vytriedeným olejom?

POST 4 - stromPOST 4 - strom

Tiež vás napadlo, čo sa deje ďalej so všetkým tým použitým olejom, ktorý doma zlejete a odnesiete do olejového kontajnera? Nie ste sami. Poďme sa teda pozrieť, ako to robia v Triedimolej.sk. Čo všetko sa s vytriedeným kuchynským olejom musí stať, aby mohol znovu poslúžiť ľuďom ako recyklované palivo pre lietadlá a autá. A tiež, že triedenie má naozaj zmysel.

Obsah olejových kontajnerov sa pravidelne vyváža

Všetok použitý olej, ktorý zozbierate a vhodíte do na to určených nádob, sa zváža do továrne, kde sa obsah vysype a roztriedi. Naplnené plastové fľaše linky najskôr rozdrvia, aby z nich mohli tuky a oleje vytiecť a pripraviť sa na ďalšie fázy spracovania. Nadrvené a umyté plasty sa odovzdávajú na recykláciu ďalším spracovateľom, vracajú sa teda znovu do obehu.

Použitý olej je mechanicky spracovávaný

Špinavý použitý olej musí prejsť mnohými fázami čistenia, zvyškový biologicky rozložiteľný odpad smeruje do bioplynovej stanice, kde nachádza ďalšie využitie na výrobu energie. Práve vďaka tomu, že je recyklácia olejov relatívne jednoduchá a nemá žiadne vedľajšie negatívne dopady na životné prostredie, je veľmi efektívna.

Vyčistená surovina putuje do rafinérie

Na konci procesu je vyčistený a spracovaný odpadový olej dodaný rafinérii. Tá ho vie využiť najefektívnejšie – vyrobí z neho prísadu do bionafty druhej generácie alebo plne recyklované letecké palivo. Vďaka tomu nemusia autá a lietadlá jazdiť a lietať na fosílne palivá ani na špeciálne pestované potraviny, ale využívajú naopak odpad, ktorý by bol inak neužitočný, alebo dokonca škodlivý.

Spoločne tak znižujeme uhlíkovú stopu

Vzhľadom na to, že letecká a cestná doprava je jedným z najväčších svetových producentov oxidu uhličitého, ale vzdať sa ich zatiaľ nevieme, je recyklácia olejov dobrá cesta, ako aspoň znižovať svoju uhlíkovú stopu. Na každý „zachránený“ a recyklovaný liter odpadového oleja totiž prejdú osobné dieselové autá štrnásť až dvadsať kilometrov úplne bez emisií. Alebo ak jazdiť nechcete, dá sa to vyčísliť aj inak: každé štyri vytriedené litre použitého oleja pomôžu rovnako, ako by ste vysadili strom.