Čipovanie smetných nádob v Mojšovej Lúčke

ilustračná fotoilustračná foto
Čipovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v mestskej časti Mojšova Lúčka sa z technických príčin neuskutočnilo v stanovenom termíne a bude vykonané dodatočne. O náhradnom termíne budeme verejnosť vopred informovať. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme. Čipovanie smetných nádob_oznam Mojšova Lúčka