Cenu za urbanizmus získala Žilina

mestský úradmestský úrad

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri Spolku architektov Slovenska (ZUUPS) vyhlásilo 7. ročník celoštátnej súťaže o Cenu za urbanizmus 2023. Zapojiť sa mohli najhodnotnejšie urbanistické diela vyhotovené v posledných štyroch rokoch. Súťaž sa nezameriava na realizované diela, ale na koncepcie, vízie, štúdie a metodicky inovatívne diela, ktoré hľadajú najefektívnejšie a najkvalitnejšie riešenie a využívanie územia. Oceňované sú urbanistické, územnoplánovacie alebo krajinárske diela, ktoré významne prispievajú k  usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania ako profesionálnej tvorivej činnosti.

Do súťaže sa zapojilo 5 návrhov zo Žiliny, z ktorých objednávateľom štyroch bolo mesto Žilina. Porota ocenila aktívny prístup mesta Žilina pri využívaní urbanistických súťaží a štúdií pre usmerňovanie obnovy a rozvoja mesta Žilina.