Centrum Žiliny zdobí vyčistená balustráda

Objekt BalustrádyObjekt Balustrády
Znečistené múry kamennej balustrády pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice prešli výraznou obnovou. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra v spolupráci s mestom Žilina dokončili kompletné čistiace práce, ktoré zbavili povrch kameňa od povlakov, škvŕn a grafity. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky formou dotácie pre OOCR Malá Fatra vo výške 50 000 eur a vlastných zdrojov OOCR Malá Fatra v sume 15 305,58 eura. Sumu 20 000 eur vyčlenilo pre tieto účely aj mesto Žilina. Z histórie žilinskej balustrády  Pred 100 rokmi sa na mieste jednej z najväčších súčasných dominánt Žiliny nachádzal nezastavaný  svah riečnej terasy Váhu a farská záhrada ohradená kamenným múrom. Po roku 1920 vybudovali na tomto svahu rozsiahlu dvojpodlažnú balustrádu s dvoma schodiskami a dlaždicovú cestu určenú pre peších. Balustrádu ohraničovalo strmé kamenné zábradlie a vtedajšiu podobu dotvárala kvetinová záhrada s fontánou. Približne o dvadsať rokov neskôr dal vtedajší starosta Žiliny Vojtech Tvrdý celý priestor prebudovať a balustráda, nazývaná tiež „Žilinské Hradčany“, získala dnešnú podobu. Na prízemí balustrády bol umiestený v roku 1979 reliéf SNP od akademického sochára Ladislava Beráka, ktorý po roku 1989 premiestnili na vojenský cintorín na Bôriku. Po odstránení reliéfu ostal priestor prázdny, preto ho nahradil šesťmiestny ciferník, ktorý zdobí dominantu Žiliny dodnes.