Budova Mestského úradu v Žiline má novú zelenú strechu

0101
Mesto Žilina úspešne dokončilo realizáciu vegetačnej zelenej strechy na budove mestského úradu. Samospráva reaguje na zmenu klímy zelenými opatreniami a jedným z nich je i ekologické riešenie úpravy budovy. Nová strecha pomôže zadržať vlhkosť a regulovať teplotu – v lete bude príjemne chladiť a v zime udrží teplo. Budova Mestského úradu v Žiline má vyše 40 rokov a bolo nevyhnutné, aby spĺňala nielen technologické, ale i ekologické parametre. Zelené strechy patria medzi adaptačné opatrenia, ktoré robia miesta odolnejšími. Majú výrazný vplyv na zadržiavanie vody na území mesta, ochladzovanie klímy i tlmenie hluku okolitého prostredia. Okrem ochrany pred teplotnými výkyvmi vegetačné vrstvy zadržiavajú zrážkovú vodu, čím sa zníži množstvo odvádzanej vody do kanalizácie. „Zelená strecha je reakciou mesta na klimatickú zmenu. V realizácii takýchto striech budeme pokračovať, a to na mestskom divadle a na troch základných školách. V Žiline nejde o jediné adaptačné opatrenie. Dlhodobo napríklad riešime otázku kvalitnej nízkoekologickej MHD či budujeme cyklotrasy. Kroky sú systémovo nastavené tak, aby sme mesto v súvislosti s klimatickými zmenami ochránili čo najviac,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Rastlinný porast na zelenej streche zadržiavaním vody a prachu podporuje zdravú mikroklímu, čím sa rieši problém s vetraním priľahlých kancelárskych priestorov, ktorých okná sú orientované smerom na strechu. „Vegetačná strecha prispeje nielen k zlepšeniu klímy v meste, ale výrazne skvalitní aj prácu zamestnancov mestského úradu, pretože pracovať vedľa strechy, ktorá bola asfaltová a produkovala množstvo tepla a prachu, nebolo ideálne. Teraz sa to zmení,“ doplnil hlavný architekt mesta Rudolf Chodelka. Realizovanie vegetačných vrstiev navyše zabezpečuje zvýšenú protipožiarnu ochranu budovy, keďže takýto typ striech je zaradený do kategórie nehorľavých. Benefity sa prejavia i na redukcii nákladov na vykurovanie a chladenie. Projekt zelenej strechy riešil návrh nových strešných vrstiev tak, aby boli splnené požiadavky na tepelný odpor podľa aktuálnych noriem. Na vrchnú hydroizoláciu sa položili vegetačné vrstvy a extenzívny porast zo suchomilných rastlín. Substrát spolu s rastlinami chráni strešnú konštrukciu pred extrémnymi vplyvmi počasia. Súčasťou stavebných prác bola i demontáž a montáž bleskozvodu vrátane jeho revízie. Žilinská samospráva zrealizovala vegetačnú strechu vďaka projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. Celková cena strechy, ktorá bola finančne podporená z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu, je vo výške 215 339,60 eura. Viac informácií o projekte je k dispozícii v odkaze: zilinaklima.sk.